TROWAL CENTRIFUGALNI FILTERI

Model reda ZM

ZAŠTO PREČIŠĆAVANJE?

Posle završne obrade vibratorom otpadna voda (prljava procesna voda) sadrži abrazivne i metalne sitne čestice, često i ulje i metal u rastvoru. Zbog toga, otpadna voda mora biti očišćena pre ispuštanja u kanalizaciju ili reciklirana nazad u završni proces.

CENTRIFUGALNI FILTERI

Abrazivne i metalne čestice kao i zarobljeno ulje se odvikavaju od procesne vode uz pomoć centrifugalne sile i mogu biti odstanjeni kao polusuvi mulj. Očišćena procesna voda moće biti ponovo iskorišćena i upumpana nazad u mašinu za završnu obradu.

RECIKLIRANJE JE “IN”

Recikliranje procesne opreme iz završnog procesa ne samo što smanjuje potrošnju vode (i do 98%), nego takođe smanjuje upotrebu smeše (i do 90%). Kao dodatak, smanjuje i troškove odlaganja otpada.

zm

 

*zbog provođenja i sparavanja,voda i smeša moraju biti stalno dopunjavani

**flokulanti mogu biti dozirani u zagađenu vodu da bi formirali veće, lakše za odvajanje, folikule emulgovanih masti i ulja

neprečišćena procesna voda                              → prečišćena procesna voda

FUNKCIONALNI DIJAGRAM BASKET CENTRIFUGE

Čista procesna voda –

Piling cev –

Mulj –

Korpa za mulj –

Prljava procesna voda –

ČIŠĆENJE POMOĆU CENTRIFUGALNE SILE

Sa tehnologijom centrifugalnih filtera čvrste čestice se odstranjuju iz procesne vode pomoću centrifugalne sile i do 2.012 puta jače nego što gravitaviona sila deluje na zemlju.

Ulje i/ili veoma fine čvrste čestice <1µ mogu biti uklonjene dodavanjem folikulanata.

Smeša iskorišćena za završne procese uglavnom ostaje u procesnoj vodi za ponovno korišćenje u završnom procesu.

BASKET CENTRIFUGA, MODEL REDA ZM

Modeli 2M 03-ECO 1 i ZM 03-FL se karakterišu čvrstim dizajnom i lakim za upravljanje.Korpa zamulj se ručno sklanja i prazni.

Korpa ima kapacitet od 14 litara dozvoljavajući odvajanje do 19 kg mulja u jednomciklusu.

Oba modela su opremljena sa PLC (programabilni logički kontroler) za potpuno automatski rad uključujući kontrolu stanja i praćenje rada sistema.

BASKET CENTRIFUGA MODEL ZM 03-ECO 1

Ova visokoisplativa jedinica može opsluživati do dva vibraciona sistema za završnu obradu koji koriste standardnu masu za završnu obradu. Idealna oprema za samostalne sisteme za završnu obradu.

BASKET CENTRIFUGA MODEL ZM 03-FL

Univerzalni modularni sistem za korišćenje uz višestruke vibracione sisteme za završnu obradu. Može biti lako nadograđen za korišćenje sa povezanim procesima kao što su pumpne stanice i rashladni sistemi.

Download “zm_eng_2014_web”

zm_srp_2014.docx – Downloaded 271 times – 24.48 KB

Download “01_zm_srb_052016”

01_zm_srb_052016.pdf – Downloaded 225 times – 638.05 KB