TROWAL ZAVRŠNA OBRADA POVRŠINA

Tub (kada) vibrator – model tipa TFM

PRIMENA

TUB vibratori sa svojom pravougaonom radnom posudom su idealni za završnu obradu srednjih i velikih delova, pa čak u zavisnosti od veličine radne posude i veoma velikih delova. Normalno, delovi su postavljeni u radnu posudu slobodno, gde se oni rotiraju unutar obradnog medija.

DELIKATNI DELOVI

Delovi koji se ne mogu međusobno dodirivati tokom procesa zbog rizika od međusobnog udaranja su ili stegnuti specijalnim spravama za stezanje, ili postavljeni pojedinačno u odvojenim radnim komorama u radnoj posudi napravljenim od specijalnih pregrada.

MAŠINE ZA SVE NAMENE

Tub vibratori su višenamenske mašine za masovnu završnu obradu, koje se koriste za širok spektar primena.

  • Opšte skidanje opiljaka
  • Veliko zaobljavanje ivica
  • Glačanje površine
  • Poliranje
  • Odmašćivanje
  • Čišćenje površine
  • Hemijsko održavanje, skidanje oksidne kore,skidanje rđe

VEOMA ISPLATIVA OPREMA

Uprkos njihovom čvrstom dizajnu Trowal TFM TUB vibratori su konkurentni sa cenom i nude odličnu vrednost u odnosu na nabavnu cenu.

PROFIL POPREČNOGB PRESEKA RADNE POSUDE

Poprečni presek TFM Tub vibratora je u obliku slova U sa pravim zidovima, tako obezbeđujući lak pristup za stavljanje velikih komponenti preko cele širine radne posude. Trouglasti klin, ugrađen u zid sa strane radne posude, zbog bolje rotacije mase medija i delova je dostupan kao opcija.

POGONSKI SISTEM

Indukovana vibraciona energija TFM Tub vibratora se dobija pomoću dokazanih standardnih vibracionih motora sa stopama. Zavisno od dužine radne posude TFM Tub vibratori su opremljeni sa jednim ili dva vibraciona motora. Svi naši vibracioni motori su sa stalnim podmazivanjem.

BRUNIRANJE I SKIDANJE OPILJAKA POD PRITISKOM

Manji TFM modeli su takođe pogodni za bruniranje i skidanje opiljaka pod pritiskom sa čeličnim medijem.

Svojstva verzija za bruniranje

  • Specijalno ojačana radna posuda
  • Vibracioni motori sa većom pogonskom snagom
  • Hemijski otporna radna posuda, oblaganje i farbanje cele mašine sa bojom otpornom na kiseline

Download “tfm_eng_2014_web”

tfm_eng_2014_web.pdf – Downloaded 281 times – 976.76 KB

Download “01_tfm_srb_052016”

01_tfm_srb_052016.pdf – Downloaded 288 times – 582.45 KB