TROWAL MASOVNA ZAVRŠNA DORADA

Protočni vibratori – model tipa TFM

Veliki delovi?

Trowal protočni (ili cevni) vibratori se koriste za završnu doradu srednjih i velikih delova. Normalno delovi koji se obrađuju se smeštaju u labavoj cevi gde mogu slobodno da rotiraju unutar mase sa medijima.

Osetljivi delovi?

Delikatne delovi su ili stegnuti sa posebnim uređajima za učvršćivanje ili se obrađuju pojedinačno u posebnim komorama odvojenim specijalnim pregradama smeštenim u cevi . Ova vrsta obrade sprečava padanje i oštećenje delova tokom procesa završne dorade.

Univerzalne aplikacije

Protočn i vibratori su “svestrane” mašine za masovnu završnu doradu.  Koriste se za:

  • Skidanje opiljaka
  • Zaobljavanje
  • Gletovanje površina
  • Poliranje površina
  • Odmašćivanje
  • Čišćenje površina
  • Hemisko tretiranje, uklanjanje kamenca, skidanje rđe

Odlična ekonomija

Trowal protočni vibratori, serije TFM se karakterišu robusnim dizajnom i ekonomičnom nabavnom cenom.

Oblik radne posude

TFM vibratori uvek imaju radnu posudu u obliku slova U, sa pravim zidom čime se obezbeđuje maksimalna širina pristupa za utovar velikih komponenti u radnu posudu. Ugrađeni trouglasti klin za bolju rotaciju medija je dostupan kao opcija.

Pogonski sistem

Vibracija u protočnim vibratorima serije TFM se dobija pomoću dokazanih vibracionih motora sa montiranim stopama. U zavisnosti od veličine radne posude TFM vibratori su opremljeni sa jednim ili dva vibracionih motora.  Vibracioni motori su sa trajnim podmazivanjem.

Oblaganje radne posude

Posude TFM serije su obložene poliuretanom visoko otpornim na habanje sa različitim stepenima  tvrdoće po Shore-u, tako da odgovaraju primeni. Opciono oblaganje gumom je takođe dostupno.

Bruniranje

Mašine manjih veličina u okviru TFM serije takođe se mogu koristi za  bruniranje ili obradu pod pritiskom sa čeličnim čipovima. Karakteristike:

  • Ojačana radna posuda
  • Motori sa većom snagom električnog sistema
  • Opciono, oblaganje radne posude premazom otpornim na kiselinei bojom otpornom na kiseline
[Download not found]