CIRKULARNI VIBRATORI – MODEL TIPA CB

TROWAL ZAVRŠNA DORADA POVRŠINA

Cirkularni vibratori – model tipa CB

MOĆNA MAŠINA KOJA MOŽE DA ODGOVORI SVAKOM ZAHTEVU ZA ZAVRŠNU DORADU POVRŠINE

Trowal cirkularni vibratori su univerzalne završne mašine koje mogu biti iskorišćene za tretiranje širokog spektra različitih delova.

One se koriste za agresivno skidanje opiljaka i zaobljavanje po radijusu kao i za poliranje visokog sjaja delikatnih radnih delova, to jest one se koriste od oštrog sečenja do dobijanja završne površine koja se može oblagati (galvanizovati). Trowal cirkularni vibratori se mogu iskoristiti kao racionalne samostalne jedinice. Međutim one se lako mogu automatizovati dozvoljavajući njihovu integraciju u povezane, potpuno automatizovane proizvodne sisteme.

CB cirkularni vibratori – najnovija tehnička oprema razvijena u Trowal-u – su moćne mašine koje mogu ispuniti najstrože zahteve vezane za završnu obradu površine, produktivnost i pouzdanost.

Procesni kanal sa spiralnim dnom i konstantnim nagibom većim od 180o i čvrst vibracioni pogon obezbeđuju blagu i u isto vreme agresivnu obradu delova sa izuzetno visokom stopom uklanjanja metala.

Glavna odlika CB mašina je propusni sistem za prečišćavanje koji sprečava medij i delove da budu priklješteni između poklopca separatora i dna radne posude, kada je poklopac spušten na početku procesa odvajanja medija i delova (separacija). Oblast propusta je očišćen od svih delova i medija tako da se poklopac separatora može spojiti bez rizika da ostatak medija i neki deo budu priklješteni. Kupci mogu birati izmađu 8 različitih modela sa radnim posudama veličine od 100 litara pa do 1800 litara.

 

Trowal CB cirkularni vibratori su među najmodernijim i najjačim vibracionim sistemima koji se mogu naći na tržištu. Njihov dizajn je rezultat više od 60 godina iskustva u vibracionoj završnoj obradi.

  • Sa njihovom čvrstom čeličnom konstrukcijom i snažnim vibracionim pogonom CB mašine su idealno pogodne za težak 24/7 rad uključujući bruniranje i skidanje opiljaka pod pritiskom sa čeličnim medijem.
  • Sprečavajući bilo kakvo nagomilavanje delova tokom završnog procesa, propusni sistem za prečišćavanje (opciono) čini CB mašine idealnim za automatski režim rada
  • Laka i brza zamena separacionih sita.
  • Stalno podmazivanje vibracionog pogona
  • Uvodnik delova ugrađen u spoljašnji zid radne posude omogućava integraciju CB mašine u potpuno automatizovane radne procese
  • Pribor
  • Poklopci za prigušivanje buke
  • Sistemi doziranja vode i aditiva
  • Magnetni separatori
  • Različiti tipovi opreme za sušenje, itd.

cb_eng_2014_web

 

 

 

 

Download “cb_eng_2014_web.jpg”

cb_eng_2014_web.jpg – Downloaded 314 times – 60.60 KB

 

Download “01 cb_srb_052316”

01-cb_srb_052316.pdf – Downloaded 247 times – 584.80 KB