CIRKULARNI VIBRATOR – MODEL TIPA CD

TROWAL ZAVRŠNA POVRŠINSKA OBRADA

Cirkulatni vibratori – model tipa CD

ČVRST I RACIONALAN DIZAJN!

Trowal cirkularni vibratori su univerzalne mašine za završnu doradu koje mogu biti iskorišćene za tretiranje širokog opsega različitih delova.

CD mašine se koriste za agresivno skidanje opiljaka i zaobljavanje ivica kao i za poliranje visokog sjaja delikatnih radnih komada, to jest mogu da se primenjuju od agresivnog sečenja pa sve do završne dorade površine koja onda može da se presvlači.

Svi Trowal cirkularni vibratori mogu biti iskorišćeni kao racionalne “samostalne” jedinice. Međutim, oni mogu lako biti automatizovani dozvoljavajući njihovu interakciju u povezane, potpuno automatizovane proizvodne sisteme. CD cirkularni vibratori su opremljeni sa internim separacionim sistemom koji se sastoji od ručnog ili pneumatskog separacionog poklopca i od lako zamenljivog ugrađenog separacionog sita. Osnovna karakteristika Trowal CD vibratora je njihov robustan, čvrst dizajn i njihova konkurentna cena. Kupci mogu birati između 7 različitih modela sa radnim posudama u rasponu od 110 litara pa do 1.200 litara.

Mnogobrojne tehničke odlike CD vibratora ih čine stvarno univerzalnim mašinama za završnu obradu površine koje mogu biti korišćene za širok spektar primena:

 • Radna posuda sa ravnim dnom
 • Idealan za obradu delikatnih delova
 • Veliki otvor između dna radne posude i separacionog poklopca omogućava tretiranje velikih delova bez opasnosti od zapetljavanja
 • Ekstra dugačka separaciona sita omogućavaju efikasnu separaciju medija od delova
 • Čak i veliki, ravni delovi mogu biti brzo razdvojeni od ostatka medija
 • Opcioni pneumatski separacionu poklopac (standard za modele CD 400, 600 i 1200)
 • Pribor
  • Poklopci za prigušivanje buke
  • Različiti tipovi spojenih sistema za doziranje
  • Magnetni separatori
  • Trouglasti klinasti profil
  • Različiti tipovi opreme za sušenje

cd

Download “cd_eng_2014_web.pdf”

cd_eng_2014_web.pdf – Downloaded 452 times – 1.03 MB